QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị

0
2059

QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình và Môi trường duyệt và được ban hành theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2009.

Quy chuẩn QCVN 08 : 2009/BXD bao gồm các phần:

 

Phần 1 về tầu điện ngầm: bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc: lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình tầu điện ngầm; thiết kế, xây dựng và cải tạo các tuyến đường, các hạng mục công trình riêng lẻ và các trang thiết bị của tầu điện ngầm.

 

Phần 2 về ga-ra ô tô, bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà, công trình và các gian phòng lưu giữ ô tô mà không phụ thuộc vào dạng sở hữu; quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật của các ga-ra ôtô và sự bố trí chúng trong khu dân cư; không áp dụng cho nhà, công trình và các gian phòng để lưu giữ ô tô dùng để chuyển chở các chất nổ, chất độc, chất lây nhiễm và chất phóng xạ.

 

Tải: QCVN 08 : 2009/BXD – PHẦN 1. TẦU ĐIỆN NGẦM

QCVN 08 : 2009/BXD – PHẦN 2. GARA Ô TÔ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here