Học Sketchup Pro qua những đoạn video tiếng việt dễ hiểu

0
2558

Đây là những đoạn video do Kts. Hoàng Thông của trang web www.congtrinhngam.org dạy học sketchup pro trình bày được chúng tôi tập hợp lại để cách bạn dễ xem và thực hành.

Loạt bài được trình bày sau đây là hướng dẫn sử dụng sketchup cơ bản đang được xây dựng, sẽ giúp các bạn tiếp cận và tự học sketchup hiểu quả nhất.

 

Sketchup #1 : Học sketchup những điều cơ bản

Sketchup #2 : Shortcut – đặt phím tắt cho sketchup hiểu quả

Sketchup #3: Paint bucket – áp vật liệu

Sketchup #4 : Select tool – công cụ chọn

Sketchup #5 – Eraser tool : công cụ xóa và làm mượt mặt phẳng.

Sketchup #6 : Xuất từ 3Ds max sang sketchup

Sketchup #7 : Rectangle tool

Sketchup #8 : line tool – công cụ vẽ đoạn thẳng

Sketchup #9 – circle tool : công cụ vẽ đường tròn

Sketchup #10 – 5 điều quan trọng nhất khi sử dụng sketchup

Sketchup #11 – Arc : Vẽ cung tròn

Sketchup #12 – Continue…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here