Góc ma sát trong của đất.Các bác cho em hỏi tí. Trong số liệu địa chất chỉ có thông số, góc nghỉ khô của cát là 39.99 độ; góc nghỉ ướt của cát là 19.99 độ! Khổ nổi trong tính toán sức chịu tải theo cường độ nó liên quan tới góc ma sát trong của đất!!!! Vậy mình lấy giá trị đấy như thế nào cho đúng các bác nhỉ? Em có hỏi giáo viên thì nhận được câu trả lời cứ lấy trung bình 2 giá trị đấy cũng được.
Cảm ơn các bác.

©201x CongTrinhNgam.Org